Melden of klikken?

Wij nederlanders zijn erg op ons eigen. We willen niet bespioneerd worden of anderszins in de gaten gehouden worden. Niet omdat we iets te verbergen hebben maar gewoon omdat we alles alleen willen doen. Een wens die niet meer haalbaar is in deze tijd waarin we met 16 miljoen man op een postzegel aan de Noordzee wonen.
Toezicht is nodig. Het merendeel van de mensen kan je ongemoeid laten, maar niet iedereen kan doen en laten waar ie zin in heeft. Een aantal van ons zal vroeg of laat dingen gaan doen uit eigenbelang op een manier waardoor de belangen van veel anderen geschaad worden. Het is dan noodzaak om te voorkomen dat de dingen uit de hand lopen.

Vaak zal je zelf dingen kunnen bijsturen. Op je werk, in je buurt of in je familie. Maar soms zijn dingen te groot om zelf aan te pakken. En toch kan je niet alles laten passeren. Op zeker moment moet je je verantwoordelijkheid als burger nemen. En dan moet je naar een autoriteit toe. Op je werk is dat je chef (of de chef van je chef, dat schiet meestal beter op). In de buurt kan je naar de wijkagent toe of een vertrouwenspersoon. En in je familie is de hoogste autoriteit meestal je schoonmoeder.

Dat melden is iets waar niet iedereen een hoge pet van op heeft. Degene waarover gemeld wordt noemt het al gauw "verraaien". En jij bent dan de verrader. De NSB-er. De verklikker. De onderkruiper. De Judas. Noem maar op. Er bestaan woorden genoeg voor. Maar, moet je jezelf altijd afvragen, wat zou er gebeuren als NIEMAND zijn verantwoordelijkheid neemt?.
Soms is een melding omvermijdelijk. Je moet het doen want je bent bang dat de dingen anders totaal uit de hand lopen. Waarbij jouw eigen belang, en dat van vele anderen, geschaad worden op een ontoelaatbare manier.

Wanneer is iets verdacht?

Een verdachte is een persoon waarvan een autoriteit vermoedt dat die een bepaalde laakbare handeling heeft begaan. Er is nog niks bewezen, dat moet allemaal nog blijken. Maar wanneer is IETS verdacht?

Iets is verdacht wanneer je de feiten binnen een (reeks van) gebeurtenis(sen) niet kunt rijmen met jouw beeld van de praktijk waarin die gebeurtenissen optreden. Iets wat voor jou verdacht is, kan dus voor iemand anders de normaalste zaak van de wereld zijn. Een voorbeeldje:

Midden in de nacht, rond drie uur, rijdt er een man op een brommertje allerhande brievenbussen af. Hij doet iets bij die brievenbussen. Het is te laat voor een postbode en te vroeg voor de krant. Is hier iemand brievenbussen aan het leeghalen? Of aan het controleren of er huizen zijn waarbij de voordeur of ramen niet goed zijn afgesloten?
En de brommer doet dit alles met zijn lampen aan!

Dit is onlogisch en ook verdacht. Later bleek dat dit een folderbezorger was die tijdens nacht en ontij zijn folders rond bracht.... Wat voor mij verdacht leek, was voor de folderbezorger een manier om zijn slapeloosheid te verdijven (of zoiets). Alles is relatief. En toch moet je waakzaam blijven.

Hier nog een:

Plots staat er een auto met twee mannen erin op de oprit van je buurman, die twee weken op vakantie is. De mannen hebben een verrekijker en kijken van het huis af! Inbrekers? Uitbrekers? Wat doen ze ineens hier?

Dit is een verdachte situatie. Buren hebben eerst met elkaar overlegd wat er aan de hand was. Naar de auto toegaan was best onaantrekkelijk. Zouden ze een pistool trekken? Of je een grote bek geven? Wat te doen...

Een van ons heeft toen de politie gebeld en het kenteken van de auto doorgegeven. Later bleek het om een observatie team te gaan dat een flatgebouw in de gaten moest houden. De politie vond het alert van de buren dat ze dit zagen en hebben gemeld. Als je niet weet dat het een observatie team was, dan was het een hele verdachte situatie.

Nog een voorbeeld:

Bij de ingang van de parkeerkelder van de service flat aan de overkant van het pleintje hangen lichtgekleurde typen rond. Als er een auto uit de garage komt glipt een van hen stiekem naar binnen voordat de automatische deur zich sluit.

Dit was verdacht. Waarom zou je zo stiekum proberen om een berging binnen te komen? Als je je sleutel verloren bent kan je de voordeur proberen door aan te bellen bij je buren. Anderzijds kan je niet op alle slakken zout leggen.

Twee weken later blijkt dat er massaal ingebroken is in de service flat. Alle appartementen waar niet opengedaan werd als er aangebeld werd, waren op sluwe wijze leeggehaald. Er wordt alsnog een melding gemaakt bij de politie over het voorval. Die is er alsnog blij mee, want hun puzzle wordt weer met 1 of 2 stukjes kleiner. En, zo zegt de rechercheur, voordat er ingebroken was, konden we er toch weinig mee.

Nog eentje:

Er rijdt al een paar dagen een auto rond door de wijk met daarin een viertal mannen van zuid europese origine die heel veel aandacht hebben voor de huizen. De auto is niet van een makelaarskantoor. Ook niet van de fotodienst van Google Earth. Het kenteken van de auto hebben we genoteerd.

Nadat we de politie gemeld hebben dat deze auto, met die soort inzittenden en dat kenteken hier veel rondhangt is het antwoord van de politie medewerkster: "Weet U zeker dat het DIT kenteken is?". We weten het zeker en daarna hebben we de auto nooit meer rond zien hangen.
Wat er met de auto was, wie er in zaten en waarom de politie er zo verbaasd over deed dat juist DIT kenteken hier rondhing zijn we nooit te weten gekomen. Maar dat is ook niet echt van belang. Er was een verdachte omstandigheid. we hebben die gemeld en daarna hield de verdachte omstandigheid op te bestaan.

Meldplicht

Iedere burger heeft de plicht om verdachte zaken te melden!

> Uitspraak van een inspecteur van de politie. Als je kennis hebt, of zelfs maar een vermoeden, van verdachte zaken dan dien je daarvan een autoriteit op de hoogte te brengen. Het is dan aan die autoriteit om te bepalen of de melding substantieel is, en zo ja, of die melding dan verder onderzoek vereist.
Melden is dus niet perse hetzelfde als klikken. Melden is een hulpkreet: Help, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. De autoriteit zal dan zijn expertise aanwenden om jouw hulpkreet verder te onderzoeken.

Meld instanties

Er bestaan vele instanties waar je dingen kan melden. Ik noem hier de instanties op die voor mij, als inwoner van Tilburg, beschikbaar zijn. Sommigen zijn lokaal, andere regionaal en een aantal zijn nationaal.

Instantie Toepasselijkheid
Politie
0900 8844
www.politie.nl
Alle dingen die je niet helemaal vertrouwt of die mogelijke onveilige omstandigheden kunnen opleveren voor jouw, je kinderen of medemensen. Dit nummer brengt je in contact met de plaatselijke politie.
Gebruik dit nummer nooit vanaf je GSM. Het duurt uren voordat je doorverbonden bent met het korps dat je zoekt. Vanaf de GSM pak je dus gewoon 112.
Noodhulp
112
Als je snel hulp nodig hebt van ambulance, brandweer of politie, waarbij iedere second telt, dan is er dit nummer. Als je een probleem hebt, kan je dit nummer gewoon draaien. In het ergste geval zal je doorverwezen worden naar het normale nummer (hierboven).
Op dit nummer koppel je direct in op alle nooddiensten: brandweer, politie en ambulance. Meestal worden er al voertuigen op pad gestuurd voordat je hebt verteld waar het over gaat. Naarmate jouw verhal duidelijker wordt worden de rijdende voertuigen dan naar bepaalde plaatsen gedirigeerd.
Centraal meldpunt
0800 1920
wzklacht@tilburg.nl
Kapotte lantaarnpaal, omgewaaide boom, gat in de weg, verstopte riolering (ook bij jou thuis op het erf) of andere dingen waarbij de gemeente je kan helpen meld je hier. Afhankelijk van de urgentie zal er direct of binnen enkele dagen actie worden ondernomen.
In geval van een verstopte riolering kan je 24/7 bellen; een bandje vertelt je wi je moet bellen om de zaak op te laten lossen.
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
www.meldmisdaadanoniem.nl
Je kunt M. bellen met informatie over misdrijven, zoals moord en doodslag, overvallen of brandstichting, wapen- of mensenhandel of over ernstige fraudezaken. M. is een doorgeefluik. Zij zorgen ervoor dat jouw melding bij de politie en andere opsporingsdiensten terecht komt. Dat zijn bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars, de FIOD/ECD, Koninklijke Marechaussee en Rijksrecherche. Zij beslissen over vervolgacties.
Rijksrecherche
070-3411100
info@rijksrecherche.nl
De rijksrecherche richt zich op de opsporing van door (semi)overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. Stel je hebt je twijfels bij de handelwijzen van bepaalde ambtenaren (corruptie, zelfverrijking, intimidaties, frauduleus handelen, etc), dan is de Rijksrecherche de enige instantie waar je terecht kunt. Je kan eventueel via Meld Misdaad Anoniem melden maar beter is om anoniem te melden bij de Rijksrecherche.

Melden moet. Het hoort bij onze maatschappij. Als jij niet meldt, dan doet een anonieme camera dat wel en dan is de hele nuance weg. Nu kan je nog zelf wat nuance aanbrengen. En je kan nooit hoog genoeg insteken tijdens het melden. Twijfel je tussen meld misdaad anoniem en rijksrecherche? Kies dan voor de tweede!

Anoniem melden of niet

Als de keuze is tussen anoniem melden of niet melden dan natuurlijk anoniem. Bij de politie kan je vaak beter melden met je volledige naam en adres. Maar soms kan je beter zonder je naam en adres kunnen melden. Op de website van Meld Misdaad Anoniem staat dat mooi opgesomd.

Hieronder enkele quotes uit het blad van de Rijksrecherche over anoniem melden:

Anoniem melden is effectiever dan gebruikmaken van de klokkenluiders regeling

Bij de criminele inlichtingendienst van de Rijksrecherche kun je zoveel anoniem melden als je wilt

In geval van twijfel zou ik altijd de Rijksrecherche inschakelen. Nooit naar een raadslid lekken want veel partijen (vooral de PvdA) stellen partijbelang boven landsbelang. En dan kan de melding ketsen en het averrechtse effect bereiken.

Veel gemeenten weigeren anonieme meldingen. Maar toch zijn er zaken die je liever niet mety naam en toenaam meldt. Vooral als het gaat over ambtenaren of over mensen in dienst van een organisatie die volledig draait op basis van gemeenschapsgeld. Dergelijke clubs worden vaak bevolkt door carrierejagers uit de landelijke politieke partijen. Dat is te link om je vingers lokaal aan te branden. In die gevallen kan je dus het beste direct 0800-7000 bellen of de Rijksrecherche.

Pagina gemaakt op 1 juni 2009,