Het Klimaat

Nee ik ben geen duitser. Ja ik heb Klimaat met een hoofdletter geschreven. Nee dat is geen tiepvaut. Ik wil ermee uitdrukken hoe gespannen en beladen dat woord is geworden. Het is meer dan een zelfstandig naamwoord. Het is een wezen geworden. Het Klimaat leeft. Het is een drie-eenheid, meer dan een religie. Het is een levenswijze. Het is een gerechtvaardigde reden om andere mensen, liefst degenen die nog wel enige relativering kunnen opbrengen, compleet af te breken en liefst te executeren.

Oorspronkelijk was 'het klimaat' een regel mechanisme van de planeet. 'Klimaat' en 'atmosfeer' waren gelijksoortige begrippen. Leefomgeving. Klimaat. Atmosfeer. Het was dat wat om je heen gebeurde en waar je als mens verdomd weinig invloed op had, zeker op de korte termijn (alles wat minder dan een eeuw is).
je had het over 'het klimaat van een land'en dan bedoelde js of dat land een zeeklimaat had of een landklimaat of een woestijnklimaat. Klimaat ging over de seizoens gebonden normale temperaturen. Hongarije heeft een landklimaat met hete zomers en koude winters. Nederland een gematigder zeeklimaat met warmere winters en koelere zomers. Daar ging 'klimaat' over.

En toen kwam Al Gore. Hij was de running mate van Bill "I did not have sex with that woman" Clinton. Al was Bill's Veep (V.P. ofwel Vice President). Mocht er iets met Bill gebeuren (bv dat Monica Lewinsky de rechtzaak had gewonnen) dan was Al de opvolger van Bill geworden. Nee dan had ie niet hoeven trouwen met Hillary; dat kun je niemand aandoen. Zelfs voor klimaatontkenners is dat een te grote straf.
Bill en Al regeerden de VS. Al deed alles wat ie kon om de economie draaiende te houden. Milieu was voor commies. Niet voor de Gore's.

In 2001 werd Al werkeloos. Ergens rond die tijd moet hij 'het klimaat' hebben ontdekt als onbewijsbare theorie die gekoppeld kon worden aan talloze doem scenario's. En doemdenken levert geld op. Veel geld, als je het heel goed doet. Dus ging ie in zee met het IPCC en hij maakte een film (An inconvenient truth) die van A tot Z gelogen was. Er werd geshopt uit de vele theorien. Formules werden verkeerd toegepast. Voorspellingen omgekeerd. De hockeystick curve kwam erbij. Alles rondom Gore is fake. Maar hij was wel de VEEP en dus een man van eer. Maar ja, de maffia noemen zichzelf ook mannen van eer. En je kan beter met de maffia te maken hebben dan met een klimaat activist.

Het klimaat en ik

Elders op deze pagina's (zie de energie pagina's) raak ik klimaat en milieu al enigszins aan. Ik heb lange tijd gedacht dat je de hele koolzuur theorie niet nodig had om de opwarming, die gewoon een feit is, te verklaren. De verbrandings hypothese heb ik ergens op die pagina's uitgewerkt.

Ik ben technicus. HTS scheikunde. Enerzijds zeg ik: als de hele wetenschappelijke wereld zegt dat koolzuur warmte vasthoudt en daardoor voor opwarming zorgt, dan zal daar wel iets in zitten. Daar twijfel ik niet over. Anderzijds, als je ziet welke onzin en fake news er vanuit het IPCC komt. Het boegbeeld is een autistisch kind. Veel van de IPCC dogma's zijn aantoonbaar fout. Moet je de IPCC variant dan vertrouwen en blindelings geloven? Nee. Het ligt er allemaal te dik bovenop. Alle IPCC-ers vertellen 1 verhaal. Dat is heel onwaarschijnlijk in de echte wetenschap waar je altijd verschillende stromingen hebt.
Toen de theorie van atomen en moleculen al jaren aanvaard werd als een goed model voor de chemie, waren er toch nog steeds scheikundigen van wereldnaam die toch twijfelden en te vuur en zwaard beweerden dat het slechte een simpele truuk was. Door dat soort tegenstellingen is voortdurend onderzoek, in alle richtingen, gewaarborgd.
Dat alles is er niet binnen het IPCC. Er is 1 dogma. Er is 1 goede leer. Er is 1 mening. Alles duidt erop dat het IPCC een kerkgenootschap, een religie, is. Geen wetenschap.

Alarmisten versus sceptici

Naast de IPCC kerk (ook wel bekend als 'de alarmisten') is er de kerk van de 'ontkenners'. Deze mensen worden 'klimaat ontkenners' genoemd terwijl juist deze groep erkent dat er een dynamisch klimaat is (in tegenstelling tot het IPCC dat uit gaat van een constant klimaat). Deze groep van klimaat sceptici komt met veel betere theorien en voorspellingen.
Wat er nu gebeurt is niet voor het eerst. Er zijn de laatste 3 miljoen jaar zeker 50 ijstijden geweest. En die verliepen allemaal ongeveer volgens hetzelfde plaatje. Waarom zou dan de huidige ijstijd anders verlopen? Zie ook het verhaal van Joan Nova over het temperatuur verloop sinds de dynosaurussen uitstierven.

Een ijstijd verliep normaal als volgt:

Het holoceen, dat is de periode waarin we nu zitten, is zo'n warmere periode. Het holoceen is ca 12.000 jaar geleden gestart. Ja we zitten al in blessuretijd. Geologen leiden uit ijskernen af dat we al 3000 jaar langzaam aan het afkoelen zijn richting 90.000 jaar bittere kou.

Er is gewoon wetenschappelijk geologisch bewijs voor deze voortgang. Het is allemaal te kwantificeren. Te voorspellen. Voorspellen in dien verstande dat in de geologie de kleinste meet-tijd ongeveer een eeuw is. Binnen een mensenleven merk je dus niks van deze opwarmingen en afkoelingen. Ook niet als je heel nauwkeurig denkt te kunnen meten. Want je kan wel een hele nauwkeurige meting doen, je meet wel in de ruis. Je kijkt naar de sneeuw op de TV die net niet op een goede zender staat afgesteld (moeilijk uit te leggen aan de millenials; vraag maar eens aan je opa wat sneeuw op de tv was).

Klimaat mechanismen

Klimaat is wetenschap, ondanks dat het IPCC er een religie van gemaakt heeft. Voor 2000, toen IPCC en Gore onbeduidende namen waren, was er al klimaat onderzoek. Vele wetenschappers deden er onderzoek in en aan. Onder ander de ijsboringen op Antarctica en Groenland. Er is heel veel werk verricht voordat het in een doem scenario kon worden verpakt voor massa consumptie en massa hysterie.

Waarom is er een ijstijden cyclus? Waarom is er niet gewoon altijd goed weer of altijd rotweer? Dat heeft zijn oorzaak in voornamelijk de baan van de aarde rond de zon.Die baan is niet volmaakt. Er zitten storingen op:

Dit zijn de Milankovich cycli, zie ook wikipedia of anders Indiana University. Ze zijn terugrekenbaar (iets wat voor geen enkele IPCC theorie opgaat) maar ook doorrekenbaar in de miljoenen jaren (IPCC en KNMI hebben al moeite met drie dagen). Als je de Milankovich curves naast de ijstijd cycli legt is het niet moeilijk om te zien dat beide theorien elkaar bevestigen.

Er zijn de zonnevlekken. Wat een zonnevlek is weten we niet precies. We weten alleen dat als er weinig zonnevlekken zijn in een periode dat dan de temperatuur op aarde lager is dan bij periodes met veel vlekken. Tijdens de kleine ijstijd (het Maunder Minimum) waren er vrijwel geen zonnevlekken. Zie ook

De helderheid van de zon is niet constant. We hebben geen idee van de omvang van de fluctuaties maar het is vrijwel zeker dat er fluctuaties waren en ook dat de zon een miljard jaar geleden beduidend zwakker was dan nu.

De aardkorst is iets van 5 km dik op een totaal van 6000 km. Onder de korst is de aarde gloeiend heet en er is warmte transport naar boven, naar de korst, waar wij wonen.

En er zullen nog wel meer factoren zijn, want we hebben geen goed sluitend model van hoe het klimaat werkt. Vooral de alarmisten van het IPCC hebben er een handje van om naar de uitkomsten toe te redeneren. De skeptici hebben niets te verliezen dus die hoeven niet zo gekunsteld te doen.

De aard atmosfeer bevat gassen die warmte vasthouden. Waterdamp, methaan, koolzuur. Plus een aantal door de mens gemaakte gassen. Dat warmte vasthouden is positief anders is het te koud op aarde om buiten de keerkringen te overleven. We moeten het broeikas fenomeen dus koesteren. Schakel het uit en je schakelt de mensheid uit. En dat is het gevaarlijke aan de alarmisten: ze willen de broeikasgassen reduceren en zo sleutelen aan het klimaat en dus ook aan de leefbaarheid op de planeet. Leefbaarheid voor de mens. Andere dieren laten gewoon wat meer vacht staan en overleven zo ook een ouder klimaat.

De derde weg

Je hebt de weg van de alarmisten (waarvan de grondslag niet verkeerd is maar de PR des te meer) en je hebt de weg van de skeptici die het (letterlijk) allemaal al een paar keer gezien hebben. Maar er is nog een derde weg die, ironisch genoeg, uit de IPCC hoek zelf komt, maar waar de alarmistenkerk zelf geen enkele aandacht aan wil geven.

De geologen zeggen: we zitten op het eind van het holoceen, op de afkoelende flank. Het is al 3000 jaar aan het afkoelen, langzaam, richting 90 kilojaar bittere kou. Eigenlijk hadden we al in die kou moeten zitten.
De alarmisten roepen: het wordt warmer door de koolzuur en we gaan naar de verdoemenis. En het komt allemaal door die akelige mensen. We moeten er iets aan doen. De opwarming is begonnen in 1850 en als we de lijn extrapoleren (en hier merk je dus ook dat IPCC en klimaat geen wetenschap is maar een businessmodel en religie, want extrapoleren doen wetenschappers niet) dan is de opwarming over een eeuw zo sterk dat alle ijskappen meteen smelten en de hele aarde overstroomt (tweede zondvloed, dus weer religie).
En dan is er Ganopolski die wel heeft zitten rekenen aan de beschikbare getallen (koolzuur door de jaren heen en de Milankovich cyclus). Ganopolski kwam tot de volgende conclusie:

Dit is een elegante, simpele, theorie. Niks moeilijks en ongeloofwaardig. Doordat er toevallig op een kritiek moment net teveel koolzuur in de lucht zat (door de pre-industriele revolutie met zijn uiterst inefficiente warmte machines) bleef het klimaat in de stand 'holoceen' staan.
Deze theorie is niet door Ganopolski bedacht. Hij is al enkele keren eerder voorgesteld als een soort wilde theorie. Wat Ganopolski deed was het kwantificeren van de eerder geponeerde theorie. Op basis van die kwantificatie kwam hij ook met het plan om nog een paar eeuwen lekker door te stoken om de 500 Gt (Gigaton) koolzuur in de atmosfeer op te hogen naar 1500 Gt. Om zeker te zijn dat we niet door een Milankovich blip toch weer de ijstijd in floepen. Maar ja. Dat is natuurlijk tegen de dogma's van het IPCC: koolzuur is de boosdoener en moet teruggedraaid worden. En de wetenschapper die met de tegenover gestelde boodschap komt (ook al kan ie het met getallen aantonen) die gaat geen gehoor krijgen.

Het Ganopolski verhaal is hier te lezen. De uitgestelde ijstijd afstellen?

Links

Pagina gemaakt op 23 Jan 2020,