Oud geld

Vroeger, dus voor 2002, hadden wij, de bewoners van Nederland, onze eigen munt: de nederlandse gulden. Afgekort tot DFL, NLG of gewoon F. Wij gebruikten de F, de rest van de wereld een van de andere twee. Het was niet zo erg. De gulden was een keiharde munt. Hij was waardevast. In tegenstelling tot de griekse drachmen of de italiaanse lire.

Verandering

In 1997 besloten onze staatshoofden dat we onze munt moesten invoeren in het grote europa muntsysteem. Tot die tijd waren alle europese munten aan elkaar gekoppeld via vaste wisselkoersen. In 1997 werd de nieuwe munt aangekondigd, de euro (EUR of €) en de waarde bepaald op 2,20371 euro. En de invoering zou zijn in de nieuwjaarsnacht van 2002.

Vuil spel

Ook werd er bepaald dat landen het moesten verdienen om hun munt in de euro-ruimte te mogen laten opnemen. Heel europa wist toen dat Griekenland, Portugal en Italie het nog erg moeilijk zouden krijgen. Maar om een of andere reden voelden de ministers van financien dit niet... En zoals te verwachten hebben de drie landen hun jaarrekeningen jarenlang vervalst, om aan te tonen dat hun munten keihard waren. En onze ministers trapten erin. Bang om later een baantje in de EU mis te lopen. Dus nu zijn ook de blikken munten van Europa deel van de euroruimte.

Voorbereiding

"Er zal niets duurder worden door invoering van de euro" waren de plechtige beloftes van alle ministers. Om dat te garanderen werden alle winkels de wacht aangezegd. Als ze het in hun kop haalden om de prijzen van levensmiddelen te verhogen 'door afrondingsfouten' zouden er sancties komen.

Invoering

Ofschoon iedereen zo zijn twijels had of deze operatie op 1 dag geklaard kon worden is het toch gelukt. In de nieuwjaarsnacht werden alle geld automaten vorozien van de nieuwe biljetten. Winkels mochten alleen nog amar nieuw geld aannemen. Het oude geld werd ingenomen en direct naar een centraal magazijn getrnasporteerd waar het direct werd vernietigd. Alles liep oprolletjes. Dat was niemand gewend....

Naderhand

Er zijn nu een paar jaar voorbij en

De prijzen beginnen zich nu te stabiliseren op 1 euro = 1 gulden. Of, zoals een bejaarde me zei: "Ze hebben me gewoon de helft van mijn geld afgenomen en de rest bleef hetzelfde". De ministers ontkennen alles. Ja, er waren wat probleempjes maar door de beugel genomen ging alles vlekkeloos. Vlekkeloos. Even buiten beschouwing gelaten dat alles twee keer zo duur werd. Maar niet de inkomens....

De bedenker van dit alles, ene Gerritje Zalm (een dwerg van drie turven hoog die minister van financiën was in die tijd), is nu bevorderd tot hoofd van de ING. Door de huidige minister van financiën, die voorheen zijn leerling was. Het zal allemaal wel toeval zijn. Want vriendjespolitiek bestaat niet...

Pagina gemaakt op 9 juli 2008,