Sneeuw in 013

Er komt een sneeuw periode aan. Laten we de corona strategie toepassen en de boel fors overdrijven. We zeggen dat het een sneeuwstorm is en we geven hem een naam : Darcy. Dan is het echter en erger. Sneeuwstormen zijn niet nieuw in dit land. Ze zijn niet zo algemeen als aan de oostkust van de VS en in heel Canada en Scandinavie maar ze zijn ook niet echt zeldzaam. In het gematidgde zeeklimaat van Nederland komen ze alleen niet ieder jaar voor.

In de media overheersen de klimaat pauzen weer. zoals we de corona opperbaas Osterhaus hebben hebben we bij het weer de heer Hiemstra. Een kille koude friezen naam. Ze doen ineens net alsof de wereld gaat vergaan als Darcy eraan komt. De eerste prognoses zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat er 70 cm sneeuw gaat vallen in enkele uren tijd. Dat wordt in ieder nieuws bulletin tussen de corona berichten door (die ook allemaal gebaseerd zijn op paniek schoppen) gepresenteerd als ons onontkoombaar lot. De bijbelse plaag die op ons afkomt, naast de bijbelse coronaplaag. Er worden al verbanden gelegd tussen corona, darcy en klimaatverandering. Alleen de allerdomsten in de nederlandse samenleving smullen ervan. Het enige wat de profeten bereiken is dat er nog minder mensen in hun profetien gaan geloven.

Al met al is er dit jaar heel erg slecht geruimd. Corona? Incompetentie? Of ordinair bezuinigen?

Fietspaden

De gemeente Tilburg heeft (althans: had) speciale voertuigen om sneeuw en ijs op fietspaden te bestrijden. Speciaal daarvoor worden in october de paaltjes op de doorgaande fietspaden deels verwijderd zodat die voertuigen er beter door kunnen. En ofschoon die paaltjes in october 2020 gewoon verwijderd werden is er toch bijna niet geruimd. Enkele foto's.

Fietspad langs Heikantlaan/Sweelincklaan

Een zeer belangrijke fietsverbinding die het centrum van Noord verbindt met de binnenstad (door de Jac van Vollenhovenstraat). Er is op zondag 7 Feb een paar keer magertjes iets aan gedaan en daarna heeft men gewacht tot de dooi inviel. Dit is niet alleen voor fietsers een belangrijke verbinding, ook voor voetgangers, mede doordat er meerdere bushaltes langs liggen.

Jac van Vollenhovenstraat

Dit is de doorgaande route naar de binnenstad voor alle fietsverkeer vanuit Noord, Enschot en Udenhout. Het fietspad is een bende en moeilijk begaanbaar. De rijbaan van deze doodlopende straat is helemaal schoon gemaakt. Tot de afslag naar de Gershwindreef. Het schone deel buigt de Gershwindreef in en het kaatste deel van de Van Vollenhoven is weer de bekende ijsbaan. Behalve het fietspad dat nu ineens helemaal schoon is. De denkwereld van de beleidsmedewerker is ondoorgrondelijk. Is dit omdat er in de Gershwindreef een kerkhof is? Of is er gewoon met een dobbelsteen gerold welke straten schoongemaakt werden en welke niet?

Fietspad langs kanaal bij Von Weberstraat

Let niet op het bordje 'Eccardstraat', dit is door een ambtenaar op maandagmorgen opgehangen. We kijken hier recht de Lovense kanaaldijk op. Veel kans dat dit pad van Rijkswaterstaat is. Maar het had best mooier gereinigd kunnen zijn.

Fietstunnel onder heikantlaan

Naar beneden ging de meesten goed af. Naar boven moest er gel;open worden. Fietsen was te gevaarlijk. In voorgaande jaren kon je het kruispunt bij de Haendellaan pakken maar dat was door de ijshopen ook moeilijk berijdbaar.

Fietspad Tilburg Loon op Zand langs Stokhasseltlaan

Onderdeel van het hoofdnet fietspaden. Er is niks aan gedaan. Deze foto's zijn van 7 dagen na de eerste sneeuw. Mensen moesten afstappen omdat fietsen onmogelijk was. Er werd gevloekt en gescholden. De auto rijbanen ernast waren wel zo schoon als biljartlakens.

Koestraat, het KAN dus wel...

Busbanen

Om het OV in stand te houden werden (naast de hoofdverkeersbanen voor het autoverkeer) werden traditioneel alle straten waar stadsbussen doorheen reden sneeuw- en ijsvrij gehouden. Zodat mensen toch nog steeds van de stadsbussen gebruik konden maken. Niet iedereen heeft een auto. En je kan nu niet overal komen op de fiets.

Doordat er een actief ontmoedigings beleid is geweest voor het OV in heel 2020, is er meer langzaam verkeer op straat. Gevolg: de stadsbussen rijden nu al een klein jaar vrijwel leeg rond. Ik woon langs Lijn Zes. Zelden zie ik meer dan 2 passagiers. 's Avonds rijden de bussen onverlicht rond. Een teken dat er behalve de schauffeur niemand anders in zit.

Hoe moeten de mensen hier bij de bushalte komen? Sneeuw en ijs op alle paden die naar de bus leiden. Dat mag best beter worden schoongehouden. Zelfs als je niet in de bus mag. Want je zou maar in een vitaal veroep werken en je been breken op weg naar de bus. Het bushokje is destijds op een boomwortel gebouwd en die duwt het hokje steeds schuiner.

Kruispunten

Op de grotere kruispunten is het handig wanneer de sneeuwresten enigszins opgeruimd worden en niet allemaal eindigen op de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Door de coronagekte waren er dit jaar beduidend minder standsbus passagiers. De bussen zijn maandenlang alleen bruikbaar geweest voor mensen 'in vitale beroepen'. Maar die gingen nooit met de bus en nu nog niet. Gevolg: sinds maart 2020 rijden de stadsbussen doelloos, leeg, hun rondjes. Veel bussen hebben alleen de chauffeur aan boord. Zelfs na 9 uur tijdens de spertijd rijden de bussen (uiteraard) leeg rond.
Er zijn dus dit jaar veel meer voetgangers op straat. Als je een half jaar uit de stadsbussen geweerd bent ga je nu niet ineens met hangende pootjes terug. Toch is het op veel kruispunten een bende doordat forse, bevroren, ijshopen op de straathoeken, waar normaal de fietspaden zijn, de boel versperren.

Winkelcentra en -straat

Vanwege de corona hysterie is heel de maatschappij gesloten. Alle winkels, behalve supermarkten, zijn gesloten. Een brood kopen is een uitje geworden. De handelaren op de markt hebben het ineens wel veel drukker. Dan zou het handig zijn wanneer de marktpleinen schoon gehouden zouden worden. Dat is er helaas bij ingeschoten. Op donderdag 11 februari heeft de STM zelf de belangrijkste marktterreinen (wagnerplein en koningsplein) dan maar schoongemaakt.

Dokterspost en apotheek

Aan deze straat (Schuberstraat 800) zijn een dokters praktijk en een apotheek gevestigd. Aan huis komen doen dokters niet meer. En als het glad is bezorgen de apotheken ook niet meer aan huis. Dus moeten deze twee posten bereikbaar zijn en dat was niet echt het geval met die spigelgladde ijsbaan voor de deur.

Tractoren met sneeuwschuifblad

Voorheen reden er vrachtwagens rond met aan de voorkant een sneeuwschuif blad en achterop vaak een strooi installatie. Dit jaar reden er landbouw tractoren rond. Vaak in koppeltjes en dan had de achterste een strooier op een aanhanger of zo. Op zondag 7 en maandag 8 februari reden die tractoren vooral rond met het schuifblad omhoog. Blijkbaar moest er geld verdiend worden op de zondag. Het enige wat die tractoren deden was de sneeuw aanrijden tot ijs. In de wijk die van het gas af moet reden die machines hun tanks met diesel leeg. Beetje zuur.

De barmhartige BOA

Ja die bestaan. Barmhartige BOA's. Niet de nep politiemannen die bezeten lijken van het bekeuren van medeburgers zodat die ook allemaal een strafblad krijgen, zoals alle BOA familieleden. Die barmhartige BOA stond te vertellen over het sneeuwbeleid (of het ontbreken daarvan) en zei op gegeven moment: "Dit is gewoon burgertje pesten waar ze nu mee bezig zijn. Ze mogen na 9 uur toch niet naar buiten dus zullen we zorgen dat ze voor 9 uur ook wel drie keer nadenken."
Ik was die middag buiten. Anders had ik deze barmhartige BOA niet eens kunnen ontmoeten.

Eerdere koudegolven

Het KNMI heeft een agenda: we gaan eraan en dat komt door klimaat verandering en die hebben jullie (wij, burgers) veroorzaakt. Weer een bijbelse plaag en den mensch zal ervoor boeten en betalen. Vooral dat laatste. Hiemstra en kornuiten hebben allemaal klimaat gerelateerde bijbanen.

Men relateert graag aan de koudegolven die niet geweest zijn. Men probeert de massa te doen geloven dat het klimaat zo snel opwarmt dat er geen koudegolven meer zijn geweest de laatste eeuw. Dat is onzin. In het zeer recente verleden hebben we 5 koudegolven op rij gehad:

Maanden aaneen sneeuw, vorst en ijs. De mensch is het alweer vergeten na de twee warme zomers van 2018 en 2020. Want alleen die warme zomers passen in het doemscenario van Hiemstra cum cuis.

In al die voorgaande koude perioden met veel rotzooi op de wegen heeft de gemeente Tilburg altijd de hoofdstructuren van de stad begaanbaar gehouden:

En die laatste twee zijn na corona wegbezuinigd. Blijkbaar is de grote reset aangevangen en alles wat niet met auto's verloopt mag uitsterven.

Pagina gemaakt op Feb 15, 2021,

-