De gouden eeuw

De zestiende eeuw was onze "Gouden eeuw" stond in mijn schoolboekjes. Of dat zo was kun je je afvragen. Waarschijnlijk was het dat wel voor die 10 rijke zakenlui die toen hun familiefortuin bij elkaar geroofd hebben. Voor de gewone man, die vooral de rol van slachtoffer aan mocht nemen, was het net zo'n eeuw als de duizend die eraan vooraf gegaan waren. Doffe ellende, epidemieën, armoede en rampspoed. Niet eens een zilveren eeuw. Niet eens een eeuw met een koperen randje.

Voor de mensen was de 20ste eeuw de gouden eeuw. Vooral het tweede deel. Iedereen geboren tussen 1930 en 1950 (en die grens ligt vrij nauw) heeft niet in een gouden maar een platina eeuw geleefd. De senioren uit die groep hebben de oorlog meegemaakt en dat was natuurlijk niet iets om blij van te worden. Maar na 1945 is alles eenparig versneld verbeterd.

Ieder jaar werd alles beter.

We zijn nu in 2009. De mensen van de gouden generatie zijn tussen de 60 en 80. Men is oud geworden door de ontwikkelingen in hun leven. En het merendeel is in een financiële toestand gekomen dat het inkomen gegarandeerd is tot het moment van hun verscheiden. Ongeacht hoe lang dat nog gerekt kan worden.

Daar is niks op tegen. De mensen zullen ook nog gemiddeld minimaal 20 jaar van hun vrijheid mogen profiteren. Ook daar is niks tegen. Maar waar wel wat tegen is, is dat de mensen die eigenlijk nog een jaar of 15 zouden moeten tot hun pensionering (het moment dat de staat je vrijstelt van werk en je van overheidswege voorziet van een inkomen) in een moeilijk parket zitten.

Er is geen enkele werkgever die je in dienst neemt (tenzij je hersenchirurg of zwakbegaafd bent) op die leeftijd en toch zal je vooruit moeten.
Helaas heeft de gouden generatie er een beetje een puinhoop van gemaakt, waarvoor ze nou 30 jaar op betaalde vakantie mogen. Doordat de ik-mentaliteit na de oorlog de overhand kreeg zijn de lonen en kosten in ons land tot astronomische hoogten gestegen. Een LBO vakman rekent minimaal 50 euro per uur. Een geschoolde kracht wordt al gauw nog duurder. Een ICT-er vraagt gewoon 150 euro per uur, voor het zuigen op een lollie.

Bij de tandarts ben je €20 kwijt als je je mond open doet. Als die er dan even inkijkt verdubbelt dat bedrag en als er vingers naar binnen moeten, wordt duidelijk waarom deze eeuw de gouden eeuw is... Alles is poepieduur. Alles, behalve materiële goederen. Die worden allemaal in China gemaakt. De Gouden generatie heeft namelijk onze hollandse fabrieken verkocht, gesloopt of in China uitbesteed. We kunnen in dit land alleen nog

en voor de rest is het sappelen. Aanklooien. Wij, de engineers van net 50, hebben ons werk te goed gedaan. Wij hebben de processen zo slank gemaakt dat ze ineens in een luciferdoosje pasten en zo naar een lage lonen land verplaatst konden worden, door de Gouden Generatie.

De Gouden Generatie heeft er maximaal aan verdiend. Ze rusten nu op hun louweren en de wereld stort rond hen in. En rond ons.

Onrecht? Of gewoon krom?

In 1997 waren er 2,5 miljoen tweeverdieners. Dat aantal is door de terreur van Balkenende en de zijnen eerder meer dan minder geworden. Ik reken dus voor 2009 op 3 miljoen tweeverdieners. En dan komt het ethisch dilemma:

Hoe is het in godsnaam mogelijk
dat er 0,3 miljoen werklozen zijn
als er 3,0 miljoen tweeverdieners zijn?

Door 10% van de tweeverdieners aan te pakken heb je HEEL de werkloosheid opgelost!

In dit land, dat bol staat van de regels, is het normaal dat sommigen twee royale inkomens hebben terwijl er ook ergens 1 is die drie keer NIKS heeft. Dat is oneerlijk en dom. Het kost klauwen vol met geld en het levert alleen maar gezeik en criminaliteit op. Waarom wordt daar niks aan gedaan? Ik zal het U vertellen: door de ik-mentaliteit die door de Gouden Generatie zo is geperfectioneerd.

In de 80-er jaren moesten vrouwen door positieve discriminatie aan het werken "geholpen" worden. Nou, dat is gelukt. De hele onderwijssector wordt bevolkt door vrouwelijke docenten. Ook de gezondheidszorg en de winkels zijn het domein van de vrouwen geworden. Je komt er als man niet meer in. De positieve discriminatie heeft gewerkt. We (de mannen) hebben onszelf weer eens de das omgedaan. Want ook personeels functionarissen zijn veelal vrouw en men discrimineert nog steeds 'positief'.

Het bolwerk van de gemeenten is in de laatste decennia niet gewijzigd. Wie werkt er bij de gemeente? Eigenlijk bijna niemand, zegt het vooroordeel. Maar als we daar even overheen stappen: gemeentebaantjes zijn erfelijk. It's not WHAT you know, it's WHO you know. Het belangrijkste wapenfeit om bij de gemeente te kunnen werken is je achternaam. Je pa of oom (tegenwoordig respectievelijk moeder en tante) zijn bepalend doordat die aangeeft dat jij ook 'wilt komen werken'. Zelfs de personeelschef van de gemeente T (die ik persoonlijk ken) zegt: "Het merendeel van de baantjes is al 'vergeven', maar die 5% die overblijft is altijd nog de moeite waard".

De Gouden generatie heeft zich ook hier goed ingegraven. En ook hier kunnen wij het wel schudden. De belangen zijn te hoog.

Gesubsidieerd werk

Een ander fenomeen is gesubsidieerde arbeid. Allerhande arbeidsongeschikten werken via DSW achtige organisaties en komen naar de baas toe met een zak vol met geld. De baas krijgt deze mensen bijna voor niks. De meeste van zijn nieuwe werknemers KAN ook niks (alleen) maar het gaat om het grote graaien, dat zo mooi is voorgedaan door de Gouden Generatie, die nu op de bank zit te glimlachen om al die stuntels.

Hoe kan het dat er 1 werkloze vader thuis (of in een parkje) op de bank zit, terwijl er drie gesubsidieerde zwakbegaafden zijn werk doen, en nog slechter ook? Die zwakbegaafden merken het verschil echt niet tussen thuis op een bankje zitten of 'zinvol werk doen'. Het merendeel van de zwakbegaafden loopt hoofdzakelijk in de weg en vormt een veiligheids risico. Maar ze zijn goedkoop en goedkope arbeid was het motto van de Gouden Generatie. En ondertussen zit die vader thuis op de bank zich te vervelen. In plaats van concierge op school of kantine beheerder op het politieburo.

Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?

De feestelijk gehandicapten hebben de wereld overgenomen, samen met de vrouwen. En de schoolgaande jeugd, die ook een goedkope bron van arbeid vormen. Een 50+er die zijn laatste jaren in een winkel wil doorbrengen kan dat alleen als consument.

Maar iemand (uit de Gouden Generatie) heeft ooit eens bepaald dat zwakbegaafden tussen de normalen moeten werken omdat dat beter is voor hun zelfbeeld of weet ik waarvoor. Ondertussen is dat zo uit de hand gelopen dat de feestelijk gehandicapte de bekwame krachten aan het verdrukken is, omdat die eerste met een zak geld van de overheid je bedrijf inkomt.

Vandaar ook de naam 'feestelijk gehandicapte' want ze moeten, zin of geen zin:

Al die verplichtingen zijn moordend. Je zou er gestoord van worden, als je niet feestelijk gehandicapt was.

Sectoren waarin de feestelijk gehandicapten volwaardige krachten verdringen:

En de mensen die daar weggewerkt zijn, verdringen vervolgens mensen uit andere en vaak hogere regionen in andere bedrijfstakken. Het begint dus onderaan de gele ladder en het effect is na enkele jaren merkbaar aan de top van de blauwe ladder. En dat punt is enkele jaren geleden al bereikt. Maar niemand wil het zien want het is niet politiek correct.

Een van de grote problemen hier, is dat er geen verschil meer wordt gemaakt tussen een organisatie en de mensen die in die organisatie operationeel zijn. Een voorbeeldje:

Het probleem zit hem bij dat laatste. Een enkel persoon kun je beoordelen op bekwaamheid; een organisatie niet, vooral niet als die organisatie bevolkt wordt door een zeer gemeleerd gezelschap mensen. Het is niet zeker dat ieder individu van die organisatie bekwaam is om de verantwoordelijkheid van de totale organisatie te dragen.
Feitelijk zou BINNEN de nieuwe organisatie een zelfde bekwaamheidstoets moeten gelden als bij de pakjes centrale. En dat is niet. Voor de duidelijkheid: de onderaannemer van het pakjes transport in Tilburg heeft een aantal zeer gedegen mensen in dienst. Maar ook een stel die het NIET snappen:

Vrijwilligers

Ook de vrijwilliger is debet aan de huidige crisis. Gratis werk doen waar geen geld voor is. Je kan je dus afvragen of dat werk van enig belang is. De Gouden Generatie heeft ons immers geleerd dat je vooral voor jezelf moet opkomen en dat je daarmee een heel eind kunt komen. Vanuit hun standpunt bezien is vrijwilligerswerk dus heel verantwoord, want het is gratis omzet voor jou, als werkgever.

Busjes met zwakbegaafden en bejaarden worden door onbetaalde krachten bestuurd. Veel van die mensen doen dat werk 'om iets terug te doen voor de maatschappij'. Omdat ze al op 1 of andere manier een uitkering hebben. Ook dit is dus een vorm van gesubsidieerd werk. De vrijwilliger brengt zijn eigen salaris mee om het werk op kosten van de maatschappij te doen. Wie is hier nou de zwakbegaafde? Wie heeft dit soort dingen bedacht? De Gouden Generatie laat een dik spoor achter in de maatschappij. De busmaatschappijen lachen zich een breuk als de gratis chauffeurs met hun minibusjes echt werk gaan doen. Gratis werk en nog blije werknemers ook.

Als iets nodig is, moet ervoor betaald worden. Punt. Als iets voor niks gedaan wordt, dan denkt de vrijwilliger al gauw dat het werk ook waardeloos is en gaat zich ernaar gedragen.
De kanker van het vrijwilligerswerk is ook bij de overheden bekend. Logisch, want de Gouden Generatie is daar nog volop aan de macht. En als dank voor de inzet van de vrijwilliger, die het hele jaar klaar staat voor de gemeente of de maatschappij, mag de vrijwilliger 1 keer per jaar een saaie avond doorbrengen in het lokale voetbalstadion.
Hij krijgt dan een showtje waar ie niet op staat te kijken, een verkiezing van 'vrijwilliger van het jaar' die steevast wordt gewonnen door een club die dingen doet voor feestelijk gehandicapten (want dat zijn er veel en die mogen allemaal meestemmen) en hij mag daarna naar de VIP ruimtes voor een feestje. Daarvoor krijgt ie een paar consumptiebonnen. Heel royaal, maar de aankleding van het feest is zo pompeus dat de vrijwilliger zich niet in de omgeving herkent.
En als ie uit solidariteit besluit om een boekje met consumptiebonnen bij te kopen, snapt ie ineens door welke generatie dit feest is geörganiseerd: de Gouden Generatie! Want de consumptiebonnen zijn net zo duur als een pilsje in de horeca! De vrijwilliger komt dus op een feestje dat ie helemaal zelf betaalt, in een omgeving die hij niet zelf kon kiezen, onder omstandigheden die haaks staan op zijn inzet als belangeloos vrijwilliger. Nee, de Gouden Generatie zorgt goed voor zichzelf!

Het kan verkeren

Er was geen plaats voor sukkels in de Gouden Generatie.

We hebben de Echte Gouden Eeuw dit jaar afgesloten. Hij heeft net 50 jaar geduurd, maar de Gouden Generatie heeft alles sneller gemaakt, dus ook de tijd dat dingen leuk mogen zijn.

De Gouden Generatie heeft overal veel vet aangebracht. Goed vet. Voor zichzelf. Een leuk voorbeeld is het misbruik van de crisis maatregelen die momenteel worden ondernomen door Minister Donner (de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment): de deeltijd WW. Het deel van de Gouden Generatie die nog aan de macht is weet wel raad met dat potje. Nodig of niet; het fonds wordt leeggemolken, om het eigen vet te sparen en in deze magere tijden zelf nog wat vetter te worden.

Het kan verkeren...

Out of the crisis

De huidige crisis (die toch vooral gemaakt wordt door de media die overhaast op alle slakken zout leggen en dagen achtereen alleen rampspoed verkondigen) wordt constant vergeleken met die van 1930. Op basis van het verleden berekent men hoe lang de huidige crisis gaat duren. Daarbij vergeet men gemakshalve 1 ding: de vorige crisis is niet opgelost door moedige overheids interventies, maar door de daden van slechts 1 man: AH. Nee, niet onze nationale grootgrutter, want die speelde in die tijd nog maar een marginale rol. Deze AH had de initialen van onze superkruidenier geleend. Deze AH was brandstichter. Hij heeft de wereld in brand gestoken en is er zelf aan onderdoor gegaan.

Als we de huidige crisis gaan vergelijken met de vorige, dan zal deze crisis dus opgelost gaan worden door een nieuwe wereldoorlog. De vraag is, wie die gaat starten, waar en hoe. Maar het kan ook zomaar eens zijn dat alle visionairen het lekker fors mis hebben met hun toekomstvoorspellerij. Het zou zomaar eens kunnen dat ze er zomaar een slag naar slaan, omdat niemand er iets tegenin kan brengen. In de gouden traditie van de Gouden Generatie.

Een deel van de huidige 'crisis' is natuurlijk makkelijk op te lossen: draai de uit de hand gelopen misstanden om:

Maatregel Randvoorwaarde
De feestelijk gehandicapten terug naar de sociale werkplaatsen zolang er zelfs maar één werkloze is
Verbieden van vrijwilligerswerk
Verbieden van jeugdbaantjes
Maximaal 1 FTE inkomen per huishouden
Alle polen en bulgaren het land uit
De fabrieken terughalen uit China en hier weer opbouwen

Geen!

Laat de Gouden Generatie meebetalen aan de puinhoop die ze zelf (mee) veroorzaakt hebben
Geen gesubsidieerde arbeid meer
Zorg dat de bevolkingsgroei afneemt
Alle schepen van nederlandse maatschappijen onder nederlandse vlag
Afschaffen van exorbitante beloningen
Nationaliseren van
 • alle nationaal opererende banken van betekenis
 • alle erts-verwerkende en -opwerkende bedrijven
 • alle nationaal opererende vervoersbedrijven
 • alle energiedistributie netwerken
 • alle havenbedrijven en container terminals
 • alle zorgcentra en ziekenhuizen
zonder er ook maar 1 cent aan uit te geven. De huidige bezitters van deze instanties krijgen de garantie dat ze nog 5 jaar op de loonlijst blijven als adviseur en daarna zal worden bekeken of hun aanwezigheid nog op prijs gesteld wordt.
Ontwerpen en handhaven van een immigratiebeleid (zoals bijvoorbeeld in Nieuw Zeeland)

Werkloosheid Actie
> 1000 Handhaven!
0 - 1000 Zorg dat er een noodhulp groep klaar staat om bij te springen
Negatief Schakel vrijwilligers en beperkten in
Sterk negatief Buitenlandse krachten inhuren

Dit is dan meteen een gouden kans voor het CWI als overkoepelend orgaan voor arbeidsverdeling.
Men kan een poel van invallers paraat houden wanneer het aantal werklozen tussen 0 en 1000 zit (landelijk gezien).
Is er negatieve werkloosheid dan kan er met vrijwilligers (en dat zijn dan ECHTE en gedreven vrijwilligers) of met behinderde mensen gewerkt gaan worden.
Kom je dan nog tekort, dan kan je over de grens gaan werven.


Polen etc

Ik heb een beroep op straat en heb een paar wijken in mijn woonplaats. Wat opvalt is dat hele huizenblokken 'verpolen'. Regelmatig komen er andere namen en koppen op straat. De huizen verpauperen want worden door de Gouden Generatie uitgemolken voor huisvesting van Oost europeanen. Volgens de politiek komen die hier de baantjes opknappen die hollanders niet meer willen doen. Ik betwijfel het. De Polen verdringen gewoon alle nederlanders omdat ze via slinkse truuks tegen een fractie van een nederlands salaris tewerk gesteld kunnen worden. Maar niet alleen op de laagste niveaux. Als je ziet wat voor grote dure bakken die lui rijden.... Niet te geloven. Hier worden massal nederlanders de WW ingedrukt. En dus ook hier:

Hoe is het in godsnaam mogelijk
dat er 500.000 Polen en Roemenen hier werken
als er 500.000 nederlandse werkzoekenden zijn?

Is die som dan zo moeilijk te maken? Fuck the european union als het op dit punt aankomt. Eigen volk eerst. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen mensen. Wij hoeven geen intrinsieke ontwikkelingshulp aan oost europeanen te geven. 20 jaar gelden hadden deze zelfde lui hun SS-20's en andere atoombommen nog op onze steden gericht en nou halen we ze in huis als waren ze de nieuwe verlossers. Wie zou dit plannetje toch bedacht hebben? Welke groep zou hier big time aan verdienen? Ik denk dat iedereen dat zelf wel kan bedenken.


Mechaniseren

De Gouden Generatie heeft heel de wereld gemechaniseerd. Zolang de machinefabrieken hier stonden was daar weinig mee aan de hand. Maar sinds de fabrieken weg zijn (iedere keer verder van huis, op naar het volgende goedkopere land) begint de mechanisatie een probleem te worden.
Fabrieken draaien vrijwel zonder menselijke interventies. Hooguit wat onderhoud en wat domme dingen die de steeds slimmer wordende machines nog niet kunnen. Maar dat is niet genoeg voor alle werkzoekenden.

Veel werk uit deze maatschappij kan niet door mensen gebeuren (rioolwaterzuiveringen, proces installaties, etc). Maar ander werk zou zomaar eens kunnen en het zou nog goedkoper zijn ook. Maar ja, dan moet je het vestzak-broekzak denken van de Gouden generatie overboord zetten.

Als er gras gemaaid wordt in woonwijken dan gaat dat met bosmaaiers: benzine slurpende cirkelmaaiers die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aanstaan. Vaak ook al tijdens transport op de pickup. Een andere totale gekte is de onkruidvernietiger op basis van de brander. Gezeten op een quad rijdt een medewerker door de stad en met een gasbrander op steel verbrandt hij alle plantjes die tussen de stenen groeien. Dat kost dus dubbel brandstof (quad en brander), levert dubbele CO2 emissies op en zorgt voor extra opwarming van de aarde.
En het werkt niet want de wortel blijft zitten en een paar weken later is alles weer groen. Mar de Gouden generatie heeft bepaald dat het MOET en dus ZAL het ook. Tot we met zijn allen verzuipen door de gestegen zeespiegel (als die theorie klopt, maar dat is weer een ander verhaal; de gemeenten geloven er [op papier] in ieder geval wel in maar handelen er niet naar). Of tot de olie op is.

Schoffelen is:

 1. sneller
 2. beter voor het milieu
 3. beter voor de werkgelegenheid
 4. beter voor de criminaliteit
 5. beter voor de buurt
 6. beter voor de sociale contacten
 7. beter voor heel de wereld
 8. slechter voor de Gouden generatie die een contract opgebroken ziet worden
En de achtste reden is doorslaggevend. Er zal niks gebeuren, want de machine is op papier goedkoper en bovendien afkomstig van de loonwerker die een dikke vinger in de pap heeft op het gemeentehuis.

Weg uit het (tranen)dal


Linksboven zie je een normaal schouwspel in de moderne stad: een tractor, bestuurd door 1 persoon die lekker in het zonnetje met zijn mechanische hark het gemaaide gras op een hoopje legt. De Gouden generatie heeft bepaald dat dat zo moet, want

Rechts zie je de chauffeur die even uit zijn cabine is gekomen (de motor van de tractor draait natuurlijk gewoon door, want anders kost het niet genoeg brandstof) om het gras nog even goed te leggen. Hierbij zie je meteen dat hij met zijn mechanische hark langer heeft geharkt dan wanneer ie het in 1 keer met de hand had gedaan.

Dit handmatig 'reiven' (=hooi harken) is leuk werk. Het is ook makkelijk werk dat tegen lage kosten kan worden gedaan. Het enige gereedschap dat je nodig hebt is een reif (hooihark). En toch MOET dit door een loonwerker worden gedaan tegen EXTRA kosten. Enkel en alleen omdat dit door de Gouden Generatie erin geprent is: gij zult niet handmatig werken zolang er een machine voor bestaat!

Als je een klein beetje kunt nadenken, dan komen de vragen al snel naar boven:

Pagina gemaakt op 1 juli 2009,